Hệ thống quan trắc môi trường online

Hệ thống quan trắc nước thải liên tục bao gồm các thành phần chính sau:
Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động tại hiện trường (bao gồm: bể chứa nước thải, bơm, các đầu đo, bộ phân tích, thiết bị lấy mẫu,...).
Kênh hở và thiết bị đo lưu lượng kênh hở.
Máy tính giám sát tại phòng điều khiển.
Phần mềm và thiết bị kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý môi trường.
Chức năng hệ thống:
Cung cấp số liệu liên tục, tức thời, thời gian thực phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường.
Cảnh báo kịp thời, đề xuất các biện pháp phù hợp để quản lý, bảo vệ môi trường.
Giúp kiểm soát quá trình sản xuất và vấn đề môi trường của các CSSX, KCN.
Giúp cơ quan quản lý giám sát, xác định trách nhiệm của các CSSX, KCN.
Ưu điểm:
Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số.
Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng.
Điều khiển từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý.
Tự động điều khiển các thiết bị khác như bơm lấy mẫu khi thông số vượt ngưỡng bơm hóa chất.
Thiết bị hoạt động ổn định, tin cậy trong môi trường công nghiệp.
Các thông số quan trắc:
- pH(0~14pH)
- Oxy hòa tan DO (0~25 mg/L)
- Tổng chất rắn lơ lửng TSS (0~30,000 mg/L)
- COD online (0~10,000 mg/L)
- BOD online (0~200,000 mg/L)
- Độ màu Color analyzer (0~1,000 Pt-Co)
- Ammonia (0~1,000 mg/L)
- Ammonium (0~1,000 mg/L)
- Nitrate, Nitrite (0~100 mg/L)
- Nitơ tổng TN (0~200 mg/L)
- Phosphate tổng TP (0~50 mg/L)
- TOC (0~20,000 mg/L)
- Độ đục (0~100 NTU)
- Clo dư, Clo Tổng (0~5 mg/L)
- Độ dẫn điện Conductivity (0~200 µS/cm)
- Độ mặn (2~92 ppt)
- Tổng chất rắn hòa tan TDS (0~9999mg/L)
- Độ cứng (0~1,000 mg/L)
- Độ kiềm (0~500 mg/L)
- Các chỉ tiêu kim loại nặng 
- Lưu lượng kênh hở 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)