Đệm vi sinh dạng cầu màu trắng có khía

Đệm vi sinh dạng cầu
Đệm vi sinh dạng c̐...